U Zemunu na mestu kasarne gradiće se više od 1 000 stanova

U Zemunu na mestu kasarne gradiće se više od 1 000 stanova

Trošak stanogradnja

U Zemunu na mestu kasarne gradiće se više od 1 000 stanova


Articles about Trošak stanogradnja

What articles can you find about Trošak stanogradnja:

Program POS-a pokrenut je s ciljem da se građanima omogući rješavanje stambenog pitanja po uvjetima znatno povoljnijim od tržišnih.

Prosječna kamata je oko 3,9 posto na rok otplate od 30 + 1 godina počeka bez jamaca. Prvih 15 do 20 godina otplaćujete kredit poslovnoj banci, a maksimalna kamata (promjenjiva) može biti od 5,45 do 5,98 posto (prosječna 5,75 posto) valutna klauzula vezana uz euro (ovisi o odabranoj banci). Preostalih 10 do 15 godina otplaćujete sredstva Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama tj. APN-a (kredit se počinje otplaćivati po zatvaranju kredita poslovne banke). Izmjenama Zakona o POS-u (Narodne novine broj 26/15) od 27. veljače 2015. godine, kamata je fiksna i iznosi tri posto, uz jedan posto godišnju kamatu za poček otplate kredita poslovne banke. Kamata  se odnosi na sve stanove u izgradnji i prodaji, a za koje nisu sklopljeni ugovori o kupoprodaji stana. Za stanove čija je kupnja realizirana do stupanja na snagu izmjena Zakona o POS-u kamata je također fiksna i iznosi pet posto, uz dva posto godišnju kamatu za poček otplate kredita poslovne banke. Postupak kupnje POS-ovog stana Postupak odabira i kupnje stana teče u nekoliko koraka: 

Uknjižba prava vlasništva Stanovi u trenutku sklapanja ugovora o kupoprodaji stana nisu uknjiženi kao etažno vlasništvo jer se cijeli postupak etažiranja provodi nakon što se za višestambenu građevinu ishodi uporabna dozvola. Po pravomoćnosti uporabne dozvole, prijavni listovi za upis zgrade se s uporabnom dozvolom dostavljaju na provedbu u katastar. Nakon upisa građevine u katastru, po službenoj dužnosti (pravomoćnost rješenja je također 15 dana) zahtjev za upis građevine se prosljeđuje u zemljišne knjige.

Nakon pravomoćnosti rješenja o upisu zgrade, etažni elaborat se ovjerava kod ureda koji je izdao uporabnu dozvolu te se nakon toga dostavlja na provedbu u sud. Po provedbi etažnog elaborata, APN dostavlja u sud prijedloge za uknjižbu prava vlasništva za sve kupce stanova.

Uređenje okoliša Uređenje okoliša oko zgrade ovisi o prostorno-planskoj dokumentaciji, te o veličini parcele na kojoj se gradi zgrada. Uređuju ga investitor ili suinvestitor, sukladno ugovoru o međusobnim pravima i obvezama. Jamstveni rok Za nedostatke temeljem ugovornih i zakonskih odredbi odgovora prodavatelj. Jamstvo se izdaje prema uvjetima iz kupoprodajnog ugovora, te važećim propisima u graditeljstvu. Jamstvo za građevinske radove, građevinsko-obrtničke i instalaterske radove izvođač daje na rok od dvije godine.    Tko može sudjelovati u programu POS-a Pravo na kupnju stana iz Programa POS-a imaju svi građani – državljani Republike Hrvatske, a prednost na kupnju imaju osobe koje prvi put stječu nekretninu i nemaju odgovarajuće riješeno stambeno pitanje, tj. nemaju u vlasništvu stambeni prostor koji je primjereno opremljen komunalnom infrastrukturom (voda, kanalizacija) i ne udovoljava higijensko-tehničkim uvjetima za zdravo stanovanje, veličine oko 35 četvornih metara korisne površine stana za jednu osobu, odnosno za svaku s

Source: http://apos.hr/o-pos-uNAJČEŠĆE POSTAVLJANA PITANJA

1. Od čega se sastoji i kolika je najviša cijena stana?

Cijena 1m2 stana sastoji se od: etalonske cijene građenja (projektiranje, građenje, nadzor, vodni doprinos i dr. + PDV), koja može iznositi najviše 6.000,00 kn/m2 netto korisne površine stana (NKP), te cijene zemljišta, komunalne infrastrukture i priključaka, koja može iznositi najviše 40% etalonske cijene građenja, što znači da najviša cijena 1m2 stana može iznositi 8.400,00 kn/m2 NKP-a.

2. Kada će se znati točna cijena stana?

Predvidiva cijena stana formira se nakon sklapanja Ugovora o međusobnim pravima i obvezama između APOS-a i Grada Rijeke te sklapanja ugovora o građenju, projektiranju i nadzoru na temelju kojih se sklapa Predugovor o kupoprodaji stana s kupcem.

Konačna cijena 1m2 stambene površine se utvrđuje po okončanju izgradnje (i etažiranju građevine) i obračuna svih troškova na građevini. Ista ne može biti viša od 7% od predvidive cijene utvrđene Predugovorom i ne može se naknadno povećavati.

3. Da li je cijena stana po m2 iz Programa POS-a ista u cijeloj RH?

Nije. Cijena stana po m2 ovisi o učešću grada/općine kao i postignutim cijenama javne nabave za projektiranje, nadzor, izgradnju i sl. za svaki pojedinačni projekt.

4. Da li cijena građenja može biti niža od 6.000,00 kn/m2 NKP-a?

Može, ukoliko se javnim nadmetanjem za projektiranje, građenje i nadzor ponudi ukupna cijena niža od 6.000,00 kn/m2 NKP-a.

5. Da li je uvjet za prijavu na listu prebivalište na području grada Rijeke?

Nije. Svi građani koji su državljani RH imaju pravo prijaviti se na listu za kupnju stana. Uvjete i mjerila za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje donosi Grad Rijeka.

6. Da li pravo na kupnju stana ima osoba koja već ima stan ili kuću u svom vlasništvu?

Ima. Pravo na kupnju stana imaju svi građani - državljani RH, ali temeljem Zakona o društveno poticanoj stanogradnji prednost pri kupnji stana imaju osobe koje prvi puta stječu stan u vlasništvo za potrebe svoga stanovanja.

7. Da li kupac može utjecati na raspored prostorija u stanu, uređenje, opremu i dr.?

Ne može. Raspored prostorija, uređenje, oprema i dr. je već unaprijed definirano projektom i troškovnikom te nije moguće utjecati na bilo koji segment tijekom izgradnje.

8. Kakva je opremljenost stana, da li su stanovi u roh-bau izvedbi?

Stanovi nisu u roh-bau izvedbi već se grade po sustavu „ključ u ruke“. Dakle, opremljeni su do potpune funkcionalnosti.

9. Kako se financira kupnja stana?

Stan se može financirati iz vlastitih sredstava, putem kredita ili u kombinaciji vlastitih sredstava i kredita. Cijena stana sastoji se od tri obroka kako slijedi:

- I. obrok (učešće – 15% predvidive cijene stana) – financira se iz vlastitih sredstava ili putem kredita Poslovne banke.

- II. obrok (kredit Poslovne banke) – može se financirati iz vlastitih sredstava, putem kredita Poslovne banke ili u kombinaciji vlastitih sredstava i kredita Poslovne banke.

- III. obrok (kredit APOS-a) – odnosi se na javna sredstva (sredstva RH i JLS) – može se financirati iz vlastitih sredstava, putem kredita APOS-a ili u kombinaciji vlastitih sredstava i kredita APOS-a.

10. Da li kupac koji kupuje stan putem kredita mora imati sudužnika?

Ukoliko kupac sam nije kreditno sposoban on treba imati kreditno sposobnog sudužnika, ali o tome odlučuje Poslovna banka.

11. Da li se može uplatiti i više od 15% učešća?

Može. U tom slučaju umanjuje se preostali iznos kredita.

12. Što znači oslobođenje od plaćanja učešća?

Svaki kupac stana plaća učešće u iznosu od 15% predugovorne cijene stana, dakle nitko nije oslobođen plaćanja, nego je Zakon predvidio mogućnosti da obitelji s troje ili više djece i dragovoljci Domovinskog rata (koji do 15. siječnja 1992. imaju 100 provedenih dana u obrani suvereniteta RH), nisu obvezni platiti učešće u gotovini već se učešće pribraja kreditu Poslovne banke po istim uvjetima.

13. S kojim bankama APOS surađuje po pitanju kreditiranja kupnje stana?

APOS objavljuje javni poziv kojim poziva sve zainteresirane banke za usluge kreditiranja fizičkih osoba za kupnju stana po Programu POS-a, što ne mora značiti da će za svaki projekt biti sklopljeni Sporazumi o poslovnoj suradnji s istim bankama. Tablice s popisom banaka i uvjetima kreditiranja za određeni projekt možete pronaći na ovim Internet stranicama gdje se nalaze opisi projekata.

14. Da li kupac može prijevremeno otplatiti kredit banke i/ili APOS-a i koliki je trošak prijevremenog zatvaranja kredita?

Kupac može prijevremeno otplatiti kredit banke i/ili kredit APOS-a. Trošak prijevremenog zatvaranja kredita s Poslovnom bankom reguliran je internim bankovnim propisima, a trošak prijevremene otplate kredita APOS-a se ne naplaćuje.

15. Kolika je kamata na poček za kredit APOS-a?

Sukladno Izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (NN br. 26/15) kamata na poček iznosi 1% dok kamata za vrijeme otplate iznosi 3%.

16. Kolika je cijena stana ako se plaća u gotovini, da li se odobrava popust?

Cijena stana je jednaka bez obzira na način plaćanja.

17. Da li kupac mora imati „status klijenta“ u nekoj od Poslovnih banaka s kojima APOS ima sklopljen Sporazum o poslovnoj suradnji?

Ne mora, ali kupci koji imaju „status klijenta“ u nekoj od Poslovnih banaka s kojima APOS ima sklopljen Sporazum o poslovnoj suradnji mogu ostvariti povoljnije uvjete kreditiranja ukoliko realiziraju kredit za kupnju stana u toj Poslovnoj banci, odn. ukoliko Poslovna banka nudi takvu kreditnu liniju.

Kontakt:

Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke

Milana Smokvine Tvrdog 2/II kat 51000 Rijeka

Tel. +385 51 209 332 Fax. +385 51 209 209

e-mail: [email protected]

Info telefon: 051/209-267

Korisni linkovi:

Tečajna lista Hrvatske narodne banke

Erste & Steiermärkische banka

Privredna banka Zagreb

Societe Generale – Splitska banka

HPB Stambena štedionica

Preglednik katastarskih podataka

Pregled zemljišnih knjiga (e-izvadak)

Državna geodetska uprava

Prostorni plan uređenja grada Rijeke

Generalni urbanistički plan Grada Rijeke

Prostorni planovi na snazi u Gradu Rijeci

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama

Source: http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=5212

http://artas.com.ua