apartmaji oblikovanje znamenja

apartmaji oblikovanje znamenja

V tako kulturno zgodovinsko bogati deželi kot je Irska, res ni težko zelo hitro napolniti seznama 10 najzanimivejših znamenitosti na Irskem. Najprej velja omeniti, da se je Irska osamosvojila leta 1922. Takrat je bila v irsko angleški vojni razdeljena na katoliški in protestantski del. Vsekakor boste veliko izmed 10 najzanimivejših znamenitosti na Irskem našli v glavnem mestu Dublin. Irski pubi spadajo brez dvoma med 10 najzanimivejših znamenitosti na Irskem. Res je, da jih boste našli na vsakem koraku, vendar pa je na njih nekaj tako posebnega, kar ne srečate v nobenem drugem baru, kar preprosto morate doživeti. Zato je na seznam 10 najzanimivejših znamenitosti na Irskem potrebno uvrstiti ulico Temple Bar, v kateri se ponujajo številni tradicionalni irski pubi.

Naslednja zanimivost iz seznama 10 najzanimivejših znamenitosti na Irskem je Wicklow. Obiskovalci, ki so si to že ogledali, priporočajo tako imenovani Daytour of Wicklow, kjer vas bodo izkušeni vodniki peljali skozi najbolj zanimive mojstrovine. V Dublinu je veliko klasičnih in modernih galerij, kjer se nahaja kar nekaj fantastičnih prič preteklosti, ki jih lahko uvrstimo med 10 najzanimivejših znamenitosti na Irskem.

Če znamenitosti iščete izven mest, potem pojdite v dolino dveh jezer, kjer se nahaja samostan Glendalough. Nekoč je bil ta samostan versko in kulturno središče, danes pa spada med 10 najzanimivejših znamenitosti na Irskem. Ljubitelji narave se bodo navduševali na dolino reke Avoca, ki teče proti jugu Irske. Iz južnih obal so v preteklosti v času lakote emigrirali številni Irci. Kot zanimivost lahko omenimo, da so od tod emigrirali tudi predniki bivšega ameriškega predsednika Johna Kennedya.

Med 10 najzanimivejših znamenitosti na Irskem spada tudi univerzitetno mesto Cork. Mesto ima na stotine mostičkov, ki povezujejo bregove prek kanalov. Zaradi tega močno spominja na Pariz, zato mnogi mesto imenujejo kar Pariz Irske. Kot zanimivost pa lahko povemo, da je bilo Cork izbrano za evropsko prestolnico kulture v letu 2005.

Če gremo dalje se med 10 najzanimivejših znamenitosti na Irskem uvršča tudi Ring of Kerry, kjer potekajo fascinantne panoramske vožnje, ki navdušujejo in fascinirajo vse ljubitelje naravnih znamenitosti. Najvišje vrhove pa lahko vidimo prek polotoka Iveragh. Poleg tea se v bližini nahaja plaža ob kraju Waterville, kjer je rad počitnikoval Charlie Chaplin, tako da si je vsekakor vredno ogledati tudi to, če se nahajate v bližini. Na podlagi vsega, kar smo predstavili, si lahko ustvarite lasten seznam, ki vsebuje 10 najzanimivejših znamenitosti na Irskem. Počitnice si nato prilagodite glede na lasten itinerarij in poskusite čim bolje izkoristiti čas v tej prečudoviti deželi.

http://www.agencija-oskar.si/

Source: http://www.potovanja-izleti.si/t/irskaWatch video:http://artas.com.ua

UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO – POSLOVNA FAKULTETA MARIBOR

ANALIZA MOTIVACIJE ZAPOSLENIH V TERMAH PTUJ d.o.o.

Kandidatka: Simona Leskovar Študentka rednega študija Številka indeksa: 81567294 Program: visokošolski strokovni Študijska smer: turizem Mentor: prof. dr. Sonja Treven

Majšperk, maj 2006

Motiviranje zaposlenih ima pomembno vlogo v uresničevanju strategije in poslovnega načrta vsake organizacije. Pomembno je, da je načrtovano na podlagi potreb delovnih mest in z namenom, da se povečata kakovost in učinkovitost dela. Organizacija funkcionira le, če zaposleni ustrezno spodbujajo njene aktivnosti, kajti od njihovih aktivnosti je odvisna uspešnost delovanja in razvoj organizacije. Dobro sodelovanje med zaposlenimi in vodstvom ter primerne nagrade so se vedno izkazale kot učinkovita metoda z močnim motivacijskim učinkom, ki prinaša boljše rezultate.

Spodbujati ljudi, da razmišljajo in delajo v dobro podjetju, je za podjetje odločilnega pomena, da preživi na trgu. Ljudje so tisti, ki podjetju prinašajo konkurenčne prednosti. Ljudje so tisti, ki za podjetje ustvarjajo produkte in jih kasneje tudi v njegovem imenu prodajajo. Ljudje so tisti, ki ustvarjajo in služijo denar. Boljši in kakovostnejši kader ima organizacija, boljše možnosti ima za uspeh, torej, da preživi in daje dobiček.

Trdimo lahko, da bodo morali v podjetju vodilni delavci večjo pozornost posvečati motivaciji zaposlenih, saj postaja motiviranost zaposlenih merilo poslovne uspešnosti v prihodnosti, ne pa dobiček, kot smo navajeni doslej, saj je dobiček rezultat preteklega dogajanja, ne napoveduje pa prihodnosti.

Zelo pomembno je, da se podjetje zaveda pomembnosti zaposlenih. Danes živimo v hitro se spreminjajočem se svetu in družbi, zato se je potrebno čim hitreje prilagajati na spremembe. Zato je še posebej pomembno, kako zaposlene usposobiti in izobraziti tako, da bi bila podjetja čim bolj uspešna in konkurenčna. Podjetje potrebuje torej ljudi, ki imajo specifična znanja, so hitro prilagodljivi spremembam in so usmerjeni v prihodnost. Zavedati se je potrebno, da so človeški viri največje bogastvo podjetja, ter da jih je potrebno nenehno izobraževati, jih nagrajevati, potrebno jih je motivirati.

V diplomskem delu smo v drugem poglavju opredelili vlogo in pomen motivacije, vrste motivov, ki motivirajo zaposlene. V nadaljevanju drugega poglavja smo se osredotočili na dejavnike motivacije, kot so možnost izobraževanja in usposabljanja, plača kot motivacija, organiziranost dela, dobro počutje in odnos na delovnem mestu, sodelovanje in tekmovanje med zaposlenimi, komuniciranje ter pohvale in priznanja. V tem poglavju smo se osredotočili še na vlogo vodij v procesu motiviranja ter dejavnike demotiviranja. V tretjem poglavju smo se osredotočili na praktični primer, podjetje Terme Ptuj d.o.o., kjer smo skozi zgodovino predstavili podjetje, cilje in dejavnost podjetja, organizacijsko strukturo ter SWOT analizo. V raziskavi smo opravili analizo motiviranosti zaposlenih na podlagi anketnega vprašalnika, katerega smo razdelili med zaposlene. Rezultate smo na koncu podrobneje analizirali, ter rezultate predstavili in strokovno argumentirali, prav tako smo podali tudi ugotovitve in predloge podjetju.

Glavne ugotovitve diplomskega dela so, da so zaposleni v podjetju nezadovoljni z možnostjo napredovanja, plačo in drugimi nagradami ter z izobraževanjem, dokaj zadovoljni so z delovnimi razmerami in počutjem ter pohvalo vodje, zadovoljni pa s sodelovanjem, zanesljivostjo dela, odnosi med sodelavci in s stalnostjo zaposlitve.

Za motivacijo ljudi za delo ni potrebno veliko. Recept za motivirane zaposlene je prijazen pristop, malo dobre volje in dobra komunikacija med zaposlenimi in vodstvom.

Na koncu predgovora se iskreno zahvaljujem mentorici, dr. Sonji Treven ki mi je s svojimi strokovnimi nasveti pomagala in usmerjala pri pisanju diplomskega dela. Zahvaljujem se tudi direktorju Term Ptuj d.o.o., gospodu Andreju Klasincu in vsem zaposlenim v podjetju Terme Ptuj d.o.o., ki so mi pomagali pri uresničevanju mojih zamisli.

Prisrčno hvala tudi mojim najbližjim in prijateljem za vse potrpljenje in neizčrpno moralno podporo.

1. UVOD ……………………………………………………………………………………. 5

1.1. Opredelitev področja in opis problema ……………………………………………... 5

1.2. Namen, cilji in osnovne trditve ……………………………………………………... 6

1.3. Predpostavke in omejitve raziskave ………………………………………………… 7

1.4. Predvidene metode raziskovanja ……………………………………………………. 7

2. MOTIVACIJA …………………………………………………………………………… 8

2.1. Vloga in pomen motivacije ………………………………………………………….. 8

2.2. Vrste motivov ………………………………………………………………………... 9

2.3. Motivacijski dejavniki ……………………………………………………………... 10

2.3.1. Plača kot motivacija ………………………………………………………… 10

2.3.2. Pohvale, nagrade in priznanja ………………………………………………. 11

2.3.3. Komuniciranje ………………………………………………………………. 12

2.3.4. Stalnost zaposlitve …………………………………………………………... 13

2.3.5. Strokovno usposabljanje in izobraževanje ………………………………….. 13

2.3.6. Organiziranost dela …………………………………………………………. 14

2.3.7. Osebni razvoj in napredovanje ……………………………………………… 15

2.4. Vloga vodje v procesu motiviranja ………………………………………………… 16

2.5. Dejavniki demotiviranja …………………………………………………………… 18

3. PREDSTAVITEV PODJETJA TERME PTUJ d.o.o. ………………………………… 19

3.1. Predstavitev podjetja ……………………………………………………………….. 19

3.2. Razvojna vizija, poslanstvo, smotri in temeljni cilji podjetja ……………………… 21

3.3. Organizacijska struktura podjetja Terme Ptuj d.o.o. ……………………………….. 22

3.4. SWOT analiza ……………………………………………………………………... 25

3.4.1. Prednosti in slabosti podjetja Terme Ptuj d.o.o. …………………………….. 25

3.4.2. Priložnosti in nevarnosti podjetja Terme Ptuj d.o.o. …………………………. 25

4. RAZISKAVA MOTIVACIJE ZAPOSLENIH V PODJETJU TERME PTUJ d.o.o. … 26

3.5. Namen raziskave …………………………………………………………………… 26

3.6. Razlaga rezultatov raziskave ……………………………………………………….. 26

3.7. Ugotovitve in predlogi raziskave …………………………………………………... 36

5. SKLEP …………………………………………………………………………………. 38

POVZETEK ………………………………………………………………………………... 39

SEZNAM LITERATURE ………………………………………………………………….. 41

SEZNAM VIROV…………………………………………………………………………... 42

SEZNAM SLIK IN TABEL ……………………………………………………………….. 43

PRILOGE …………………………………………………………………………………... 44

1.1 Opredelitev področja in opis problema

Motivacija je pomembna življenjska sila. Človeka ta sila žene, da usmerja svojo energijo k tistim aktivnostim, s katerimi obvladuje življenjske probleme in izzive. Če v svojem življenju nimamo ciljev ali se jih ne zavedamo, zapravljamo dragocen čas. Ker pomeni motivacija za vsakega posameznika zelo pomemben dejavnik njegovega življenja, se je v preteklosti ukvarjalo veliko strokovnjakov z različnih področij s proučevanjem tega problema. Tudi danes predstavljajo raziskave o motivaciji pomemben prispevek pri doseganju ciljev v vsakem podjetju.

Živimo v času, ko se cel svet okrog nas zelo hitro spreminja. Spremembe so prisotne tudi v podjetjih. Če želijo podjetja preživeti, biti uspešna na trgu, je potrebno, da gredo v korak s časom in se kar se da hitro prilagajajo spremembam. Najpomembnejši in najdragocenejši viri podjetja so njegovi zaposleni. Prav iz tega razloga sem se odločila, da bom proučila motivacijo zaposlenih v podjetju, saj so zadovoljni in motivirani zaposleni ključ do uspeha v podjetju. Včasih je bila v podjetju najpomembnejša tehnologija, danes pa se v večini podjetij že zavedajo, da vodi pot do uspeha prav z motivacijo zaposlenih, saj dobro motivirani zaposleni, opravljajo svoja dela z večjim veseljem in bolj učinkovito. Mnogi so mnenja, da so danes ljudje s svojimi znanji in sposobnostmi eden od najpomembnejših proizvodnih tvorcev. Ustrezno ravnanje z ljudmi pri delu, postaja ključ do uspeha, ki ga dosežemo s tesno povezanostjo kadrovske p

Source: http://sciget.com/Predogled/2104/0a504f89c2e97696881cf543198c8ebc263c9440