Gradnje stanovanjskih in poslovnih stavb Korektbau

Gradnje stanovanjskih in poslovnih stavb Korektbau

Watch video about Stanovanjska gradnja

Gradnje stanovanjskih in poslovnih stavb Korektbau


Articles about Stanovanjska gradnja

What articles can you find about Stanovanjska gradnja:

Rezidenca LIVADE - Prodajne informacije

PRODAJNI POGOJI ZA NAKUP POSAMEZNEGA ETAŽNEGA DELA – STANOVANJSKE ENOTE V POSLOVNO STANOVANJSKI STAVBI "C2 LIVADE - IZOLA", s komercialnim nazivom REZIDENCA LIVADE, IZOLA

Lastniki stavbe: Delavska hranilnica d.d. LJUBLJANA, Gasspar naložbe d.o.o. PORTOROŽ, GRAFIST d.o.o. KOPER

Prodajna služba: Gasspar naložbe d.o.o., Obala 144, 6320 Portorož

Naslov nepremičnine:

Cena stanovanjske površine se giblje od najnižje 1.533,00 eur/m2 do najvišje 1.992,90 eur/m2 skupaj z 9,5% DDV. Cena kletne shrambe, ki pripada posameznemu stanovanju znaša 876,00 eur/m2 skupaj z 9,5% DDV. Cena stanovanja je sestavljena iz cene na m2 stanovanjske površine in cene kletne shrambe na m2.

Za vsako stanovanjsko enoto v stavbi sta predvideni dve parkirni mesti. Cena enega parkirnega mesta je 711,75 EUR/m2 z vključenim 9,5% DDV-jem.

Cena parkirnega mesta ni všteta v ceno posameznega stanovanja.

Stanovanja se prodajajo v skladu z Zakonom o varstvu kupcev enostanovanjskih in stanovanjskih stavb (ZVKSES) in s splošnimi pogoji prodaje, katere so prodajalci sprejeli dne, 01.09.2015 pri notarki Mojci Tavčar Pasar v Luciji.

Rok dokončanja gradnje: 28.02.2016

Rok izročitve stanovanj kupcem: 31.07.2016

Zemljiškoknjižno stanje: vpisana etažna lastnina

Delavska hranilnica d.d. je za kupce stanovanj pripravila financiranje z ugodno obrestno mero. Informacije so dostopne na vseh poslovalnicah banke.

Source: http://www.rezidencalivade.si/novogradnje/stanovanjska-soseska-livade.1024/prodajne-informacije.1217.htmlKONFERENCA 27.OKTOBER 2016, 9:30-15:30

Fakulteta za arhitekturo, Plečnikova predavalnica

9:30 UVOD TADEJ SLAPNIK Državni sekretar Republike Slovenije PETER GABRIJELČIČ Dekan Fakultete za arhitekturo KLEMEN PLOŠTAJNER Zadruga Zadrugator ANJA PLANIŠČEK Fakulteta za arhitekturo

10:00  ANDREAS HOFER  Archipel, Zürich "Cooperative Ways of Thinking Housing and Sustainable Future" "Skupnostne oblike razmišljanja o stanovanjih in trajnostni prihodnosti"

10:45  DAVID LEUTHOLD pool Architekten, Zürich "Innovation Cooperative" "Kooperativa inovacija"

11:30 - 11:45 ODMOR

11:45  ROBERT BURGHARDT, ENRICO SCHÖNBERG Mietshäuser Syndikat, Berlin "Mietshäusersyndikat: A Support Network and a Structure for the Development and Safeguarding of Commonly Owned Rental Real Estate in Germany" "Mietshäuser Syndikat: podporna mreža in ogrodje za razvoj in ohranitev skupnih najemnih nepremičnin v Nemčiji"

12:30  MICHAEL LAFOND id22: Institute for Creative Sustainability, Berlin "A Housing Metamorphosis: Inclusive CoHousing Projects and Current Neighborhood Developments from Berlin and Other European Cities" "Preobrazba stanovanjske gradnje: vključujoči skupnostni stanovanjski projekti in sedanji razvoj sosesk v Berlinu in drugih evropskih mestih"

13:15 - 13:30 ODMOR

13:30  FLORIAN KÖHL fatkoehl architekten, Berlin "Architecture of Choice" "Arhitektura izbire"

14:15  KATHARINA BAYER einszueins architektur, Wien "Wohnprojekt Wien - CoHousing in Vienna: Potentials of Building and Living Together" "Wohnprojekt Wien - skupnostna stanovanjska gradnja na Dunaju: možnosti za skupno gradnjo in bivanje"

Predavanja bodo potekala v angleščini.

DELAVNICA 28.OKTOBER 2016, 10.00-13.00

Fakulteta za arhitekturo, Vurnikova predavalnica

IZMENJAVA IZKUŠENJ iniciativ, mrež in posameznikov, ki so se v zadnjih letih ukvarjali s stanovanjskimi zadrugami. DOLOČITEV SMERNIC za razvoj modela stanovanjskih zadrug v Sloveniji.

MODERATORJI: BLAŽ HABJAN, MARKO PETERLIN, KLEMEN PLOŠTAJNER

Za udeležbo je potrebo izpolniti prijavo.

Source: http://zadrugator.org/program/

http://artas.com.ua